Chuyên gia trả lời:

Chào Thúy Quỳnh!

Trong trường hợp của cháu, được chẩn đoán là bại não. Đây là bệnh xuất hiện từ khi sinh ra, gây ra tình trạng khó khăn khi đi lại, cầm nắm và nói chuyện. 

Để cải thiện tình trạng này, về vấn đề đi lại và làm việc thì cháu cần phục hồi chức năng vận động và sinh hoạt hàng ngày. Có nghĩa là cháu cần tập luyện để phục hồi khả năng tự chăm sóc bản thân, vệ sinh cá nhân, đi lại, học hành. Cháu cũng cần tập phục hồi chức năng ngôn ngữ bằng cách đến các cơ sở phục hồi chức năng để luyện nói, luyện giọng.